Psathyrella pennata (Křehutka opýřená)

Roztroušeně se vyskytující druh křehutky vázaný na lesní spáleniště. Význačná ekologií a výrazně vyvinutým velem (alespoň v mládí). Výrusy bez klíčního póru, pleurcystidy špičaté se ztlustlou stěnou. Viz např. hnojník zajícový (Coprinopsis jonesii) na obdobných stanovištích či křehutka vlásenitá (Psathyrella fibrillosa) má výtrusy s klíční pórem a roste mimo spáleniště na větvičkách a silně rozloženém dřevě.

 

Psathyrella pennata

Psathyrella pennata Hajnice u Mirochova, lesní spáleniště, 24.4.2008, (c) Lucie Zíbarová

 

Psathyrella pennata

Psathyrella pennata Dřevčice, paseka, spáleniště, 5.5.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Psathyrella pennata

Psathyrella pennata Dřevčice, paseka, spáleniště, 5.5.2021, (c) Lucie Zíbarová