Inocybe lanuginosa (Vláknice huňatá)

Hojná vláknice rostoucí od léta do podzimu na chudých, kyselých, pod jehličnany méně často i listnáči. Význačná odstále šupinkatým kloboukem a šupinkatě vláknitým třeněm. Od podobných druhů (I. leptophylla, I. stellatospora aj.) se pozná spolehlivě pouze mikroskopicky (pleurocystidy kyjovité až hruškovité).

Inocybe lanuginosa

Inocybe lanuginosa NPR Červené Blato, podmáčená smrčina, sub Picea, Pinus, Betula, 22.7.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Inocybe lanuginosa

Inocybe lanuginosa PP Prameniště Chomutovky, rašelinná smrčina, sub Picea, 26.7.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Inocybe lanuginosa

Inocybe lanuginosa NPR Břehyně-Pecopala, acidofilní bučina, holá půda pod skalním převisem, sub Fagus, 25.9.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Inocybe lanuginosa

Inocybe lanuginosa Vinařice, výsadba smrku na opuce, sub Picea, 19.9.2015, (c) Lucie Zíbarová