Rozites caperata (Sluka svraskalá)

Syn.: Cortinarius caperatus

Hojná mykorhizní houba rostoucí od druhé poloviny léta do podzimu v jehličnatých lesích, nejčastěji pod borovicemi na kyselých a lehčích půdách, méně často v smrčinách, vzácně v kyselých bučinách a doubravách. Jedlá. Podle výsledků molekulárních studií nemá samostatný rod sluka (Rozites) opodstatnění a druh by měl být zařazen do rodu pavučinec (Cortinarius), od kterého se odlišuje prakticky jen přítomností prstenu.

 

Rozites caperata

Rozites caperata Tetřevská slať, podmáčená smrčina, sub Picea, 3.9.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Rozites caperata

Rozites caperata PR Pod Trlinou, acidofilní bučina, sub Fagus, 10.9.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Rozites caperata

Rozites caperata Černý Kříž, rašelinná smrčina, sub Picea, 5.8.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Rozites caperata

Rozites caperata Staré Ransko, podmáčená smrčina, sub Picea, 5.8.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Rozites caperata

Rozites caperata NPR Čtvrtě, acidofilní doubrava, sub Quercus, 30.9.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Rozites caperata

Rozites caperata Dluhoště, Dálava, mechatá kulturní smrčina, sub Picea, Pinus, 26.9.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Rozites caperata

Rozites caperata Staré Ransko, podmáčená smrčina, sub Picea, 5.8.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Rozites caperata

Rozites caperata Benešov, nad Černou, kulturní smíšený les, sub Pinus, Picea, Betula, Fagus, 7.10.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Rozites caperata

Rozites caperata Malonty, fragment jedlobučiny, sub Fagus, Picea, Abies, 30.7.2012, (c) Lucie Zíbarová