Callistosporium pinicola (Penízovka troudní)

Syn.: Callistosporium luteoolivaceum var. minor

Vzácný druh rostoucí od léta do podzimu na rozloženém dřevě jehličnů (často jedle), méně často listnáčů. Pach nezřetelný či slabě moučný, chuť nahořklá. Význačná drobnými výtrusy (3-4 x 2-3 μm, široce eliptické až eliptické, hyalinní, s olejovými kapénkami, neamyloidní). Všechny známé nálezy z ČR pocházejí z poslední doby, zdá se, že u nás druh šíří. Velmi vzácná penízovka olivová (Callistosporium luteoolivaceum) má větší spory. Viz též kržatka honosná (Simocybe sumptuosa) s hnědým výtrusným prachem a hladkými hnědými výtrusy.

 

Callistosporium pinicola

Callistosporium pinicola EVL Údolí Lužnice a Vlásenického potoka, suťový les, silně rozložený kem Abies, 24.7.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Callistosporium pinicola

Callistosporium pinicola PR Fabián, květnatá bučina, značně zetlelý kmen listnáče, 31.7.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Callistosporium pinicola

Callistosporium pinicola NPP Medník, dubohabřina, kmen Abies, 31.8.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Callistosporium pinicola

Callistosporium pinicola NPR Lichnice-Kaňkovy hory, suťový les, kmen Abies, 10.8.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Callistosporium pinicola

Callistosporium pinicola PR Údolí Doubravy, suťový les, zavěšený kmen Abies(?), 6.10.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Callistosporium pinicola

Callistosporium pinicola NPP Hrabanovská černava, ruderalizovaný borový lesík, okolí pařezu Pinus, 17.10.2022, (c) Lucie Zíbarová