Cortinarius (Tel.) flexipes s.l. (Pavučinec pelargoniový)

Hojný drobnější pavučinec z podrodu telamonka (Telamonia) z podmáčených smrčin, s oblibou rostoucí v rašeliníku, vyskytuje se však i pod listnáči (zejm. buk) na chudých a kyselých půdách. Význačný plevnatým a špičatým kloboukem, v mládí fialovými tóny v lupenech a na apexu třeně a pachem po pelargoniích. Spory eliptické, výrazně bradavčité, 8-9 x 5-6 μm. Komplex více druhů s minimálními vzájemnými rozdíly.

 

Cortinarius flexipes var. flexipes

Cortinarius flexipes var. flexipes Okna, rašelinná březina, sub Betula, Pinus, Picea, Alnus, 30.9.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Cortinarius flexipes var. flexipes

Cortinarius flexipes var. flexipes NP Krkonoše, Růžová hora, horská smrčina, sub Picea, 24.9.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Cortinarius flexipes var. flexipes

Cortinarius flexipes var. flexipes PP U Tří můstků, rašelinná smrčina, sub Picea, 29.8.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Cortinarius flexipes var. flexipes

Cortinarius flexipes var. flexipes PR Maštale, rašelinná smrčina, sub Picea, 19.10.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Cortinarius flexipes var. flexipes

Cortinarius flexipes var. flexipes Litvínov, Šumná, acidofilní bučina, sub Fagus, 29.8.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Cortinarius flexipes var. flexipes

Cortinarius flexipes var. flexipes NPR Ruda, rašelinný bor, sub Pinus, Betula, 14.9.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Cortinarius flexipes var. flexipes

Cortinarius flexipes var. flexipes Dluhoště, rašelinná smrčina, 20.9.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Cortinarius flexipes var. flexipes

Cortinarius flexipes var. flexipes Dluhoště, rašelinná smrčina, 5.9.2007, (c) Lucie Zíbarová

 

Cortinarius flexipes var. flexipes

Cortinarius flexipes var. flexipes Dluhoště, rašelinná smrčina, 5.9.2006, (c) Lucie Zíbarová

 

Cortinarius flexipes spory

Cortinarius flexipes var. flexipes (spory, Melzerovo reagens, 1000x), 30.9.2016, (c) Lucie Zíbarová