Cortinarius (Lepr.) limonius (Pavučinec žlutoplavý)

Vzácně až místy roztroušeně se vyskytující druh pavučince z podrodu Leprocybe rostoucí od léta do podzimu pod jehličnany, s oblibou v podmáčených a rašelinných smrčinách. Napádný živě zbarveným, hygrofánním kloboukem. Jedovatý! Viz pavučinec výjimečný (Cortinarius rubellus) a pavučinec žlutooranžový (Cortinarius callisteus). Uvedený v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii VU - zranitelný druh.

 

Cortinarius limonius

Cortinarius limonius NPR Velká niva, podmáčená smrčina, sub Picea, Betula, Pinus, 4.8.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Cortinarius limonius

Cortinarius limonius PP U Tří můstků, rašelinná smrčina, sub Picea, 29.8.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Cortinarius limonius

Cortinarius limonius PP U Tří můstků, rašelinná smrčina, sub Picea, 29.8.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Cortinarius limonius

Cortinarius limonius NP Šumava, Pod Kostelním vrchem, rašelinná smrčina, 17.7.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Cortinarius limonius

Cortinarius limonius Staré Ransko, podmáčená smrčina, sub Picea, 5.8.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Cortinarius limonius

Cortinarius limonius Alp Flix [CH], horská smrčina, sub Picea, 11.8.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Cortinarius limonius

Cortinarius limonius Dluhoště, rašelinná smrčina, sub Picea, 5.9.2007, (c) Lucie Zíbarová

 

Cortinarius limonius

Cortinarius limonius NP Šumava, Strážný, podmáčená smrčina, sub Picea, 16.8.2020, (c) Lucie Zíbarová