Pholiota conissans (Šupinovka ověšená)

Syn.: Pholiota graminis

Roztroušeně se vyskytující druh šupinovky rostoucí jak na zetlelém dřevě listnáčů, především vrby a olše, tak na rostlinných zbytcích či na zemi, na podmáčených stanovištích mezi rákosem, na vlhkých loukách apod. Taxonomicky nedořešená skupina, zde pojímána v širokém smyslu (včetně Pholiota graminis). Velmi vzácná šupinovka stonková (Pholiota pityrodes) roste na stoncích rákosu na podobných stanovištích, nicméně je drobnější a líší se mikroskopickými znaky (velmi bledé a menší spory, výrazněji inkrustované hyfy v pokožce klobouku).

 

Pholiota conissans

Pholiota conissans NPP V Jezírkách, obnažený břeh vodní nádrže, zbytky rákosin aj., 8.9.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Pholiota conissans

Pholiota conissans NPP Hrabanovská černava, slatinná louka, rostlinné zbytky, 16.10.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Pholiota conissans

Pholiota conissans NPP Polabská černava, vápnité slatiniště, zbytky vegetace, 2.11.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Pholiota conissans

Pholiota conissans PR Niva Doubravy, vlhká louka, 17.9.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Pholiota conissans

Pholiota conissans NPP V Jezírkách, obnažený břeh vodní nádrže, zbytky rákosin aj., 8.9.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Pholiota conissans

Pholiota conissans Dobroměřické pískovny, rákosina, zbytky vegetace, 25.11.2016, (c) Lucie Zíbarová