Rhodocybe gemina (Rudoušek uťatý)

Syn.: Rhodocybe truncata, Clitopilus geminus

Roztroušeně až vzácně se vyskytující houba rostoucí od konce jara do podzimu pod listnáči i jehličnany, často v lesních lemech, parcích, zahradách, hrázích rybníků či alejích převážně na úživnějších půdách. Dužnina příjemně aromatická. Jedlý a chutný.

 

Rhodocybe gemina

Rhodocybe gemina Kostelecké Horky, kulturní smrčina, okraj cesty, sub Picea, 4.8.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Rhodocybe gemina

Rhodocybe gemina Bečice, smíšený kulturní les, sub Picea, Salix caprea, 28.8.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Rhodocybe gemina

Rhodocybe gemina Lukov, okraj lesní cesty, sub Quercus, Fraxinus, Cornus, 7.6.2007, (c) Lucie Zíbarová

 

Rhodocybe gemina

Rhodocybe gemina NPR Velký a Malý Tisý, hráz rybníka, sub Quercus, Tilia, 16.9.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Rhodocybe gemina

Rhodocybe gemina Deštná, dubohabřina, sub Quercus, Cerasus, Acer, 13.8.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Rhodocybe gemina

Rhodocybe gemina NPR Pochválovská stráň, suťový les, sub Fagus, Larix, Tilia, Picea, 10.10.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Rhodocybe gemina

Rhodocybe gemina Kostelecké Horky, kulturní smrčina, okraj cesty, sub Picea, 4.8.2017, (c) Lucie Zíbarová