Calocybe gambosa (Čirůvka májovka)

Hojná pozdně jarní (květen-červen, velice vzácně se může objevit i na podzim) houba rostoucí ve světlých listnatých lesích, stromořadích, parcích, hrázích rybníků apod. Význačná intenzivní okurově-moučnou vůní a velmi hustými bílými lupeny. Barva klobouku se pohybuje od bělavé přes slonovinovou po žlutou. Jedlá. Ve stejnou dobu roste i rovněž jedlá závojenka podtrnka (Entoloma clypeatum) a jí příbuzné druhy. Viz jedovatá závojenka olovová (Entoloma sinuatum) se zprvu žlutými, pak i růžovými tóny v lupenech, které jsou i řidší; ta je sice obvykle pozdnější, ale růst závojenky olovové může začínat i v době, kdy končí poslední májovky.

 

Calocybe gambosa

Calocybe gambosa NPP Hrabanovská černava, vrbina, sub Salix, Cratagus, Prunus, 28.5.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Calocybe gambosa

Calocybe gambosa PR Pučanka, křovinatá mez, sub Cerasus, Corylus, 14.5.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Calocybe gambosa

Calocybe gambosa NPR Žehuňský rybník, lesní cesta, sub Salix alba, Crataegus, Cerasus, 7.5.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Calocybe gambosa

Calocybe gambosa Dražice, kulturní smíšený les, okraj cesty, sub Quercus, Betula, Picea, Pinus, 16.5.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Calocybe gambosa

Calocybe gambosa PP Muckovské vápencové lomy, sub Quercus, Corylus, Pinus, 10.6.2007, (c) Lucie Zíbarová

 

Calocybe gambosa

Calocybe gambosa PR Vrbenské rybníky, koruna hráze, sub Quercus, 30.5.2007, (c) Lucie Zíbarová

 

Calocybe gambosa

Calocybe gambosa Klučov, opuštěná pískovna, 26.4.2008, (c) Anna Lepšová

 

Calocybe gambosa

Calocybe gambosa Praha, Dalejské údolí, nitrofilní lesní lem, sub Quercus, Fraxinus, 22.4.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Calocybe gambosa

Calocybe gambosa (vlevo) a Entoloma clypeatum (vpravo) NPP Hrabanovská černava, vrbina, sub Salix, Cratagus, Prunus, 28.5.2021, (c) Lucie Zíbarová