Rhodotus palmatus (Hlívovec ostnovýtrusý)

Vzácná lignikolní houba vázaná na mrtvé dřevo listnáčů, nejčastěji jilmu. Její rozšíření sleduje rozšíření hostitelské dřeviny - horské suťové lesy a nížinné lužní lesy. Krásný a nezaměnitelný druh. Uvedená ve vyhlášce MŽP 395/1992 Sb. (kriticky ohrožený druh) a v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii CR (kriticky ohrožený druh) a zůstává i mezi druhy pro novelizaci vyhlášky o zvláště chráněných druzích.

 

Rhodotus palmatus

Rhodotus palmatus PR Topoľové hony [SK], tvrdý luh, stojící kmínek Ulmus, 9.11.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Rhodotus palmatus

Rhodotus palmatus PR Slovanský ostrov [SK], měkký luh, kmen Ulmus, 9.11.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Rhodotus palmatus

Rhodotus palmatus Černý les u Želnavy, suťový les, kmen Ulmus, 22.9.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Rhodotus palmatus

Rhodotus palmatus PR Topoľové hony [SK], tvrdý luh, kmen Ulmus, 9.11.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Rhodotus palmatus

Rhodotus palmatus PR Slovanský ostrov [SK], měkký luh, kmen Ulmus, 6.11.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Rhodotus palmatus

Rhodotus palmatus PR Slovanský ostrov [SK], měkký luh, kmen Ulmus, 9.11.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Rhodotus palmatus

Rhodotus palmatus Černý les u Želnavy, suťový les, kmen Ulmus, 22.9.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Rhodotus palmatus

Rhodotus palmatus PR Slovanský ostrov [SK], měkký luh, kmen Ulmus, 6.11.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Rhodotus palmatus

Rhodotus palmatus PR Pleš, suťový les, kmen Ulmus glabra, 1.10.2010, (c) Anna Lepšová