Alnicola luteolofibrillosa (Kržatka žlutovláknitá)

Syn.: Naucoria luteolofibrillosa

Roztroušeně až vzácně se vyskytující kržatka rostoucí na podzim na silně podmáčených stanovištích pod olšemi, často na prameništích, podél potůčků apod. Význačná okrově zbarvenými plodnicemi, nerýhovaným kloboukem a bohatě vyvinutým, žlutým velem, mikroskopicky pak mukronátními cheilocystisami. Viz kržatka oděná (Alnicola citrinella) s jen prchavým velem a kržatka olšová (Alnicola celluloderma) bez mukronátních cheilocystid.

 

Naucoria luteolofibrillosa

Alnicola luteolofibrillosa NPR Polabská černava, břeh potůčku, sub Alnus, 24.9.2012, (c) Lucie Zíbarová