Coprinopsis candidata (Hnojník)

Syn.: Coprinus candidatus

Drobnější druh hnojníku rostoucí na holé půdě či rostlinných zbycích, často na nitrofilních stanovištích. Patrně vzácný. Viz též hnojník pavučinatý (Coprinopsis cortinata).

 

Coprinopsis candidatus

Coprinopsis candidata Benátská Vrutice, okraj cesty na zemi, sub Acer, Fraxinus, 2.9.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Coprinopsis candidatus

Coprinopsis candidata NPR Polabská černava, bažinná olšina, sub Alnus, Sambucus nigra, holá půda, 24.9.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Coprinopsis candidatus

Coprinopsis candidata NPR Mohelenská hadcová step, vrbový luh podél břehu řeky, sub Salix, Sambucus, Alnus, Fraxinus, 17.10.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Coprinopsis candidatus

Coprinopsis candidata (detail klobouku) Benátská Vrutice, okraj cesty na zemi, sub Acer, Fraxinus, 2.9.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Coprinopsis candidatus

Coprinopsis candidata PP Údolí Podbradeckého potoka, jasenina, sub Fraxinus, 1.10.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Coprinopsis candidatus

Coprinopsis candidata Nová ves u Loun, potoční luh, sub Corylus, Fraxinus, Alnus, na holé zemi, 21.10.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Coprinopsis candidatus

Coprinopsis candidata Deštnice, teplomilná doubrava, sub Quercus, Crataegus, 24.10.2015, (c) Lucie Zíbarová