Coprinopsis romagnesiana (Hnojník Romagnesiho)

Syn.: Coprinus romagnesianus

Roztroušeně se vyskytující druh blízce příbuzný hnojníku inkoustovému (Coprinopsis atramentaria), od kterého se liší výrazněji vyvinutým rezavooranžovým velem. Roste od léta do podzimu na zemi v humózních listnatých lesích či na otevřených stanovištích, často na živinami a bázemi bohaté půdě. Uvedený v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii DD (druh s nedostatečně známým rozšířením).

 

Coprinopsis romagnesiana

Coprinopsis romagnesiana NPR Šúr [SK], vlhká vrbina, sub Salix, Alnus, 6.11.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Coprinopsis romagnesiana

Coprinopsis romagnesiana Kladno-Libušín, důlní halda, sub Carpinus, 15.10.2005, (c) Lucie Zíbarová