Hygrocybe miniata (Voskovka krvavá)

Poměrně hojná voskovka rostoucí roztroušeně na živinami chudých trávnících, vřesovištích, okrajích rašelinišť a v olšinách. Nápadná úzce připojenými lupeny, suchým třeněm, suchým kloboukem s koncentrickými šupinkami. Od podobných druhů (v. vápnomilná - H. calciphila a H. substrangulata) se pozná spolehlivě pouze mikroskopicky.

 

Hygrocybe miniata

Hygrocybe miniata NPR Ruda, porost bezkolence, sub Betula, 14.9.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Hygrocybe miniata

Hygrocybe miniata NPR Ruda, porost bezkolence, sub Betula, 14.9.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Hygrocybe miniata

Hygrocybe miniata NPP Swamp, olšina, sub Alnus, Frangula, 17.10.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Hygrocybe miniata

Hygrocybe miniata Domaslavické údolí, potoční luh, sub Fraxinus, Fagus, 18.10.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Hygrocybe miniata

Hygrocybe miniata Arnoštov, smrčina, okraj lesní cesty, 9.10.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Hygrocybe miniata

Hygrocybe miniata NPP Peklo, písčitá půda s řídkým porostem mechů pod skalním převisem, 29.9.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Hygrocybe miniata

Hygrocybe miniata PR Borkovická blata, smíšený les na rašelině, sub Populus tremula, Pinus, 20.10.2017, (c) Lucie Zíbarová