Mycena laevigata (Helmovka hladká)

Dřevní helmovka typická zejména pro pralesovité smrčiny rostoucí od léta do podzimu na mrtvém dřevě jehličnanů, především smrku. Druh kromě ekologie význačný bělavými barvami, tuhým a za vlhka lepkavým třeněm a mikroskopickými znaky. Pach nevýrazný. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii VU (zranitelný druh).

 

Mycena laevigata

Mycena laevigata PP Malá niva, okraj blatkového rašeliniště, kmen Picea, 6.9.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Mycena laevigata

Mycena laevigata NP Šumava, Spáleniště, suťový les, kmen Picea, 4.9.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Mycena laevigata

Mycena laevigata NPR Velká Niva, podmáčená smrčina, padlý kmen Picea, 4.10.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Mycena laevigata

Mycena laevigata NPR Boubínský prales, jedlobučina, kmen Picea, 3.6.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Mycena laevigata

Mycena laevigata NPR Velká Niva, rašelinná smrčina, padlý kmen Picea, 3.6.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Mycena laevigata

Mycena laevigata NPR Velká Niva, podmáčená smrčina, padlý kmen Picea, 4.10.2012, (c) Lucie Zíbarová