Gymnopus brassicolens (Penízovka smrdutá)

Syn.: Micromphale brassicolens

Roztroušeně se vyskytující penízovka rostoucí od pozdního léta do podzimu ze zbytků dřeva a v opadu. Význačná nepříjemným pachem po hnijícím zelí a dvoubarevným třeněm. Viz penízovka odporná (Gymnopus foetidus) a p. nestoudná (Gymnopus impudicus) s obdobným pachem.

 

Gymnopus brassicolens

Gymnopus brassicolens PR Pod Rudným vrchem, kultrmí smíšený les, větev listnáče, 12.9.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Gymnopus brassicolens

Gymnopus brassicolens NPR Velký a Malý Štít, suťový les, zbytky dřeva Tilia, 1.7.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Gymnopus brassicolens

Gymnopus brassicolens PR Údolí Doubravy, smíšený kulturní les, sub Picea, Pinus, Corylus, 26.9.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Gymnopus brassicolens

Gymnopus brassicolens EVL Údolí Podbradeckého potoka, dubohabřina, sub Quercus, Carpinus, Cerasus, 18.8.2011, (c) Lucie Zíbarová