Cortinarius (Der.) cinnamomeoluteus (Pavučinec skořicověžlutý)

Vzácnější druh pavučince rostoucí pod vrbami na podmáčených stanovištích (břehy rybníků, okraje rašelinišť apod.), často ve společnosti pavučince bažinného (Cortinarius uliginosus). Podobným druhem je pavučinec šafránový (Cortinarius croceus), ten je však vázaný na jehličnany nebo břízu. Uvedený v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii DD (druh s nedostatečně známým rozšířením) a nachází se mezi druhy pro novelizaci vyhlášky o zvláště chráněných druzích.

 

Cortinarius cinnamomeoluteus

Cortinarius cinnamomeoluteus PR Světlík, přechodové rašeliniště, sub Salix, 11.10.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Cortinarius cinnamomeoluteus

Cortinarius cinnamomeoluteus NPP Ruda, rašelinště, porost křovitých vrb, sub Salix, 6.10.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Cortinarius cinnamomeoluteus

Cortinarius cinnamomeoluteus NPP Ruda, přechodové rašelinště, sub Salix, 16.10.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Cortinarius cinnamomeoluteus

Cortinarius cinnamomeoluteus NPP Ruda, rašelinště, porost křovitých vrb, sub Salix, 6.10.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Cortinarius cinnamomeoluteus

Cortinarius cinnamomeoluteus NPR Velký a Malý Tisý, porost křovitých vrb při břehu rybníka, sub Salix, 11.10.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Cortinarius cinnamomeoluteus

Cortinarius cinnamomeoluteus PR Niva Doubravy, křovité vrbičky, sub Salix, 11.10.2018, (c) Lucie Zíbarová