Flammulaster granulosus (Kržatka zrnitá)

Drobná houbička rostoucí na holé zemi listnatých lesích, v parcích, podél lesních cest apod. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii DD (druh s nedostatečně známým rozšířením).

 

Flammulaster granulosus

Flammulaster granulosus PR Myslivna, lesní prameniště, sub Fraxinus, Acer, Carpnus, 12.10.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Flammulaster granulosus

Flammulaster granulosus NPR Rejvíz, nálezové dřeviny, sub Acer, 14.10.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Flammulaster granulosus

Flammulaster granulosus PR Vápenka, suťový les, sub Fagus, Picea, Acer, 15.10.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Flammulaster granulosus

Flammulaster granulosus Lovosice, Havraní ostrov, degradovaný lužní les, sub Populus, Robinia, Acer, 7.10.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Flammulaster granulosus

Flammulaster granulosus NPR Rejvíz, nálezové dřeviny, sub Acer, 14.10.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Flammulaster granulosus

Flammulaster granulosus Křižanov, Domaslavické údolí, bučina, okraj lesní cesty, 15.9.2006, (c) Lucie Zíbarová