Tricholoma virgatum (Čirůvka žíhaná)

Roztroušeně se vyskytující čirůvka rostoucí na podzim v horských a podmáčených smrčinách. Podobná čirůvka buková (Tricholoma sciodes) roste pod buky.

 

Tricholoma virgatum

Tricholoma virgatum PR Miletínky, hadcový bor, sub Pinus, Picea, 27.9.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Tricholoma virgatum

Tricholoma virgatum NP Šumava, Povydří, podmáčená smrčina, sub Picea, Betula, 6.9.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Tricholoma virgatum

Tricholoma virgatum Lajpanovo [RUS], boreální jehličnatý les, sub Picea, Pinus, 24.9.2007 (c) Lucie Zíbarová

 

Tricholoma virgatum

Tricholoma virgatum Dluhoště, Dálava, podmáčená smrčina, sub Picea, Pinus, 20.9.2006, (c) Lucie Zíbarová