Pseudolachnea hispidula

Drobný druh, jehož drobná konidiomata na první pohled připomínají plodničky (apothecia) některých vřeckovýtrusých hub. Roste patrně poměrně hojně v chladnější části roku na zbytcích dvouděložných rostlin. Plodničky po navlhčení oživují. Podobné druhy (viz např. Pseudolachnea fraxini) se odlišují mikroskopickými znaky (zejm. velikostí a počtem sept konidií).

 

Pseudolachnea hispidula

Pseudolachnea hispidula PP Radobýl, skalní step, stonek Verbascum, 20.10.2015, (c) Lucie Zíbarová