Phragmotrichum chailletii

Hojný deuteromycet tvořící konidiomata na šiškách jehličnanů, zejména smrku. Mikroskopicky význačný charakteristickými kosočtverečnými konidiemi. Systematická pozice ani teleomorfa (pohlavní fáze) neznámá.

 

Phragmotrichum chailletii

Phragmotrichum chailletii PP Líska, květnatá bučina, šiška Picea, 17.3.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Phragmotrichum chailletii

Phragmotrichum chailletii PP Líska, květnatá bučina, šiška Picea, 17.3.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Phragmotrichum chailletii

Phragmotrichum chailletii PP Líska, květnatá bučina, šiška Picea, 17.3.2019, (c) Lucie Zíbarová