Sphaerostilbe gracilipes

Syn.: Nectria gracilipes, Stilbocrea gracilipes

Anamorfní houba jejíž konidiomata typu synnemat rostou na čerstvě odumřelém dřevě listnáčů. Nepohlavní stadium od rážovky Nectria gracillipes.

 

Sphaerostilbe gracilipes

Sphaerostilbe gracilipes PR Dunajské ostrovy [SK], měkký luh, větev Robinia, 7.11.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Sphaerostilbe gracilipes

Sphaerostilbe gracilipes PR Dunajské ostrovy [SK], měkký luh, větev Robinia, 7.11.2019, (c) Lucie Zíbarová