Microdiscula phragmitis

Syn.: Dacrymyces phragmitis

Drobná nepohlavní vřeckovýtrusá houba rostoucí na odumřelých stéblech travin, nejčastěji rákosu (Phragmites) a chrastice (Phalaris), na vlhkých stanovištích. Konidiomata mohou svým tvarem připomínat apothecia, avšak pohlavní stadium není známé.

 

Microdiscula phragmitis

Microdiscula phragmitis Šanov, potoční luh, stéblo Phalaris arundinacea, 15.6.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Microdiscula phragmitis

Microdiscula phragmitis Šanov, potoční luh, stéblo Phalaris arundinacea, 15.6.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Microdiscula phragmitis

Microdiscula phragmitis Šanov, potoční luh, stéblo Phalaris arundinacea, 15.6.2020, (c) Lucie Zíbarová