Rosellinia thelena (Prsnatka velká)

Roztroušeně se vyskytující tvrdohouba rostoucí na mrtvém dřevě jehličnanů (vz. listnáčů) v počátečních stádiích rozkladu, často na tenkých větvičkách a jehličí (jedle, smrka). Druh nápadný tenkostěnnými perithecii, výraznou apikální papilou a mikroskopickými znaky. Jeden z mála větších pyrenomycetů na dřevě jehličnanů. V rámci rodu na podobném substrátu roste i velmi podobná Rosellinia mycophila rozpoznatelná jen mikroskopicky (kratší spory a klíční štěrbina, jen jeden a krátký přívěsek na sporách).

 

Rosellinia thelena

Rosellinia thelena PR Údolí Doubravy, smrkovojelový les, větvičky a jehlice Abies, 23.3.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Rosellinia thelena

Rosellinia thelena Horní Bradlo, kulturní smrčina, hromada smrkových větví na lesní cestě, větev Picea, 3.4.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Rosellinia thelena

Rosellinia thelena EVL Údolí Lužnice a Vlásenického potoka, dubohabřina, větev Abies, 16.5.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Rosellinia thelena

Rosellinia thelena (spory a askoapikální aparát, Melzerovo reagens a Congo Red, 1000x), 16.5.2019, (c) Lucie Zíbarová