Vřeckovýtrusé houby tvořící plodnice typu perithecií (lahvicovité plodničky), nezanořenými ve spoelčném stromatu