Hypoxylon ticinense (Dřevomor oranžový)

Dosti vzácný druh dřevomoru rostoucí na dřevě listnáčů, zejména svídy krvavé, střemchy nebo jasanu, především v teplejších oblastech, více lokalit je na Moravě. Nápadný živě oranžovými stromaty a malými sporami (5-7 x 2.5-3.5 μm). Do roztoku KOH se ze stromat louhuje oranžový pigment. Uvedený v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii DD (druh s nedostatečně známým rozšířením). Dřevomor Hypoxylon subticinense se odlišuje většimi sporami (8-11.5 x 4-5,5 μm). Viz též hojnější dřevomor rezavý (Hypoxylon rubiginosum).

 

Hypoxylon ticinense

Hypoxylon ticinense NPR Libický luh, tvrdý luh, větev Padus, 9.11.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Hypoxylon ticinense

Hypoxylon ticinense NPR Kněžičky, teplomilná doubrava, mrtvá větev Cornus sanguinea, 18.7.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Hypoxylon ticinense

Hypoxylon ticinense CHÚ Sihoť [SK], tvrdý luh, větev Fraxinus?, 7.11.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Hypoxylon ticinense

Hypoxylon ticinense NPR Libický luh, tvrdý luh, padlý kmínek Padus, 18.8.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Hypoxylon ticinense

Hypoxylon ticinense CHÚ Sihoť [SK], tvrdý luh, větev Fraxinus?, 7.11.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Hypoxylon ticinense

Hypoxylon ticinense NPR Libický luh, tvrdý luh, padlý kmínek Padus, 18.8.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Hypoxylon ticinense

Hypoxylon ticinense (mladá stromata) NPR Kněžičky, teplomilná doubrava, mrtvá větev Cornus sanguinea, 28.5.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Hypoxylon ticinense

Hypoxylon ticinense NPP Dlouhopolsko, křovité vrby, báze kmínku Salix, 16.7.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Hypoxylon ticinense

Hypoxylon ticinense NPR Kněžičky, teplomilná doubrava, ležící větev Swida, 30.5.2024, (c) Lucie Zíbarová

 

Hypoxylon ticinense

Hypoxylon ticinense PR Topoľové hony [SK], tvrdý luh, mrtvá větev Cornus mas, 11.4.2017, (c) Lucie Zíbarová