Biscogniauxia granmoi (Káčovka střemchová)

Tato káčovka je velmi podobná káčovce penízkové (Biscogniauxia nummularia) nicméně se odlišuje růstem na střemše (Prunus padus), méně často jiných zástupcích rodu Prunus,  a světlejšími sporami. V lužních lesích se nejspíše nejedá o vzácný druh.

 

Biscogniauxia granmoi

Biscogniauxia granmoi PR Bažantnice v Uhersku, tvrdý luh, kmínek Prunus padus, 30.3.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Biscogniauxia granmoi

Biscogniauxia granmoi PR Bažantnice v Uhersku, tvrdý luh, kmínek Prunus padus, 30.3.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Biscogniauxia granmoi

Biscogniauxia granmoi NPR Libický luh, tvrdý luh, kmen Prunus padus, 4.11.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Biscogniauxia granmoi

Biscogniauxia granmoi PR Bažantnice u Pracejovic, lužní les, kmínek Prunus padus, 17.3.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Biscogniauxia granmoi

Biscogniauxia granmoi NPR Libický luh, tvrdý luh, kmen Prunus padus, 4.11.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Biscogniauxia granmoi

Biscogniauxia granmoi CHÚ Sihoť, měkký lzh luh, kmínek Prunus padus, 7.11.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Biscogniauxia granmoi

Biscogniauxia granmoi PR Bažantnice u Pracejovic, lužní les, kmínek Prunus padus, 17.3.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Biscogniauxia granmoi

Biscogniauxia granmoi Bratislava, Rusovce [SK], tvrdý luh, kmínek Prunus padus, 17.4.2018, (c) Lucie Zíbarová