Hypoxylon howeanum (Dřevomor Howeův)

Syn.: Hypoxylon 'howeianum'

Hojný druh dřevomoru, který roste na dřevě širokého spektra listnáčů (bříza, líska, olše). Přes zimu a na jaře se pod plodnicemi vytváří vlákna nepohlavního stadia (anamorfy). Dvojník dřevomoru červeného (Hypoxylon fragiforme), který se od dřevomoru Howeova liší mimo jiné vazbou na buky (ovšem d. Howeův se může vz. vyskytovat i na bucích!), nepřítomností anamorfy a rozměry výtrusů.

Hypoxylon howeanum

Hypoxylon howeanum NPR Kněžičky, teplomilná doubrava, větev Quercus, 28.5.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Hypoxylon howeanum

Hypoxylon howeanum PP V Hlubokém, dubohabřina, větev Carpinus, 11.7.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Hypoxylon howeanum

Hypoxylon howeanum PR Losí Blato u Mirochova, blatkové rašeliniště, větev Betula sp., 4.5.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Hypoxylon howeanum

Hypoxylon howeanum Deštnice, dubohabřina, větev Corylus, 5.9.2015, (c) Lucie Zíbarová