Hypocrea sinuosa (Masenka zprohýbaná)

Syn.: Trichoderma sinuosum

Hojný druh vřeckovýtrusé houby rostoucí na dřevě listnáčů. Nápadná stromaty s nepravidelným obrysem a zelenými výtrusy. Příbuzná masenka rosolovitá (Hypocrea gelatinosa) se liší průsvitnými, až rosolovitými plodnicemi.

 

Hypocrea sinuosa

Hypocrea sinuosa NPR Libický luh, tvrdý luh, padlý kmínek Padus, 18.8.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Hypocrea sinuosa

Hypocrea sinuosa PR Mokřady dolní Liběchovky, potoční luh, kmen Salix, 21.6.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Hypocrea sinuosa

Hypocrea sinuosa NPR Libický luh, tvrdý luh, padlý kmínek Padus, 18.8.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Hypocrea sinuosa

Hypocrea sinuosa PR Libochovka, lipová doubrava, větev Fagus, 20.10.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Hypocrea sinuosa

Hypocrea sinuosa PR Myslivna, svahové prameniště, fragment dřeva listnáče, 9.9.2014, (c) Lucie Zíbarová