Hypocrea neorufoides cf. (Masenka)

Syn.: Trichoderma neorufoides

Patrně jeden z hojnějších druhů běžně určovaných jako masenka rezavá (Hypocrea rufa), bezpečné určení by však vyžadovalo kultivací. Význačná bezbarvými výtrusy, v mládí ojíněným plodnicemi a oranžovou stěnou perithecií. Dalším hojným druhem z tohoto okruhu je např. masenka Hypocrea minutispora.

 

Hypocrea neorufoides

Hypocrea cf. neorufoides Mikulovický vrch, dubohabřina, kmen Carpinus, 15.10.2013, (c) Lucie Zíbarová