Camarops polysperma (Bolinka mnohovýtrusá)

Vřeckovýtrusá dřevorozkladná houba, stromata s peritecii se tvoří pod kůrou mrtvých listnáčů, kterou pak protrhávají. Nejčastější je na olších (typicky na stojících pahýlech), ale lze ji nalézt například i na buku, vzácně i na habru či jasanu. Roztroušeně se vyskytující druh, hojnější v mokřadních olšinách. Význačná na průřezu trubicovitými stromaty (ostatní druhy rodu u nás je mají lahvicovitá), která jsou uspořádána jen v jedné radě a vystupujícími ústími perithecií. Bolinka černohnědá (Camarops tubulina) roste převážně na jehličanech a ústí perithecií nevystupují nad povrch stromat. Viz též bolinka drobnovýtrusá (Camarops microspora) s drobnými stromaty.

 

Camarops polysperma

Camarops polysperma NPR Velký a Malý Tisý, olšina, kmínek Alnus, 27.9.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Camarops polysperma

Camarops polysperma NPR Velký a Malý Tisý, bažinná olšina, pahýl olše, 25.5.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Camarops polysperma

Camarops polysperma (řez stromatem) PR Studený vrch, lesní prameniště, kmen Alnus, 4.10.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Camarops polysperma

Camarops polysperma PP Starý Herštejn, Luzulo-Fagion, kmen Fagus, 5.10.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Camarops polysperma

Camarops polysperma Vrbka, Fraxinetum, pahýl Fraxinus excelsior, 3.9.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Camarops polysperma

Camarops polysperma (řez stromatem) Třeboň, Stupský rybník, mokřadní olšina, kmen Alnus, 24.9.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Camarops polysperma

Camarops polysperma Hleďsebe, olšina, pahýl Alnus, 2.2.2008, (c) Lucie Zíbarová