Eutypella sorbi (Bradavkatka jeřábová)

Poměrně hojná vřeckovýtrusá houba jejíž kůru prorážející stromata rostou na čerstvě odumřelém dřevě jeřábů. Ostioly připomínají hlavičky křížového šroubováku. Viz příbuzná (či totožná) bradavkatka trnková (Eutypella prunastri).

 

Eutypella sorbi

Eutypella sorbi PR Roztocký háj, acidofilní teplomilná doubrava, kmínek Sorbus, 26.3.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Eutypella sorbi

Eutypella sorbi Kounov, Rovina, suťový les, kmínek Sorbus aucuparia, 5.5.2015, (c) Lucie Zíbarová