Camarops microspora (Bolinka drobnovýtrusá)

Nenápadný a patrně přehlížený druh pyrenomycetu rostoucí na mrtvém dřevě listnáčů, zejména olší, vzácně i jiných, např. habru. Stromata se zakládají pod kůrou, která se otevírá jen malou štěrbinou, většina stromatu zůstává skryta. Na podobném substrátu se vyskytuje i bolinka mnohovýtrusá (Camarops polysperma) se stromaty, která jsou v dospělosti zcela nekrytá kůrou a s válcovitými perithecii na řezu.

 

Camarops microspora

Camarops microspora NPP Rečkov, mokřadní olšina, padlý kmen Alnus, 25.5.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Camarops microspora

Camarops microspora NPP Peklo, mokřadní olšina, větev Alnus, 30.8.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Camarops microspora

Camarops microspora (řez stromatem) NPP Rečkov, mokřadní olšina, padlý kmen Alnus, 25.5.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Camarops microspora

Camarops microspora NPP Rečkov, mokřadní olšina, padlý kmen Alnus, 25.5.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Camarops microspora

Camarops microspora NPP Rečkov, mokřadní olšina, padlý kmen Alnus, 20.9.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Camarops microspora

Camarops microspora PP V Hlubokém, dubohabřina, větev Capinus, 28.10.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Camarops microspora

Camarops microspora PP U Sítovky, dubohabřina, kmínek Alnus, 25.5.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Camarops microspora

Camarops microspora PP Zadní rybník,, olšina, kmínek Alnus, 9.7.2019, (c) Lucie Zíbarová