Hypoxylon perforatum (Dřevomor běloústý)

Celkem hojný druh dřevomoru rostoucí po celý rok na mrtvém dřevě nejrůznějších listnáčů, často jasanu. Význačný žlutými, okrovými až žlutozelenavými barvivy louhovatelnými v roztoku KOH, bělavě obkrouženými ústími perithecií a mikroznaky. Podobný je např. dřevomor hnědý (Hypoxylon fuscum) či dřevomor Petrinové (Hypoxylon petriniae). Viz též dřevomor jasanový (Hypoxylon fraxinophilum).

 

Hypoxylon perforatum

Hypoxylon perforatum PP Podskala, suťový les, větev Fraxinus, 28.5.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Hypoxylon perforatum

Hypoxylon perforatum PR Bažantnice v Uhersku, tvrdý luh, větev Fraxinus, 30.3.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Hypoxylon perforatum

Hypoxylon perforatum PR Bažantnice v Uhersku, tvrdý luh, větev Fraxinus, 30.3.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Hypoxylon perforatum

Hypoxylon perforatum PR Bažantnice v Uhersku, tvrdý luh, větev Fraxinus, 30.3.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Hypoxylon perforatum

Hypoxylon perforatum Litvínov, Pekelské údolí, acidofilní bučina, větev Fagus, 15.6.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Hypoxylon perforatum

Hypoxylon perforatum PR Mokřady dolní Liběchovky, potoční luh, větev Salix, 16.6.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Hypoxylon perforatum

Hypoxylon perforatum (barviva v KOH), 28.5.2016, (c) Lucie Zíbarová