Biscogniauxia mediterranea (Káčovka středomořská)

Pyrenomycet tvořící stromata na čerstvě odumřelém dřevě listnáčů (dub, buk, líska aj.). Teplomilný druh, v ČR poprvé zaznamenaný v r. 2015. V jižní Evropě působí hospodářské škody - způsobuje odumírání stromů (charcoal disease), např. dubů korkových. Podobná je káčovka penízková (Biscogniauxia nummularia) vázaná na buk, která se odlišuje méně vystouplými ostiolami a menšími sporami.

 

Biscogniauxia mediterranea

Biscogniauxia mediterranea Vinařice, Teplá stráň, vápnomilná bučina, větev Fagus, 8.9.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Biscogniauxia mediterranea

Biscogniauxia mediterranea PR Libochovka, květnatá bučina, větev Fagus, 14.10.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Biscogniauxia mediterranea

Biscogniauxia mediterranea PP Kozinecká stráň, teplomilná doubrava, větev Corylus, 17.6.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Biscogniauxia mediterranea

Biscogniauxia mediterranea Vinařice, Teplá stráň, vápnomilná bučina, větev Fagus, 8.9.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Biscogniauxia mediterranea

Biscogniauxia mediterranea PP Kozinecká stráň, teplomilná doubrava, větev Corylus, 2.5.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Biscogniauxia mediterranea

Biscogniauxia mediterranea PR Libochovka, květnatá bučina, větev Fagus, 14.10.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Biscogniauxia mediterranea

Biscogniauxia mediterranea NPR Břehyně-Pecopala, acidofilní bučina, větev Fagus, 15.6.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Biscogniauxia mediterranea

Biscogniauxia mediterranea NPR Břehyně-Pecopala, dubobukový porost třetihorních vulkanitech, větev Fagus, 15.6.2021, (c) Lucie Zíbarová