Poronia erici (Trusovka menší)

Zajímavá vřeckovýtrusá houba rostoucí na starém trusu býložravců - ačkoli byla popsána z králičího, vyskytuje se i na trusu ovce, zajíce či koz. Trusovka tečkovaná (Poronia punctata), toho času v ČR nezvěstná, se vyskytuje zejména na trusu koňském, méně kravském, a odlišuje se i většími stromaty a menšími rozměry spor.

 

Poronia erici

Poronia erici NPR Mohelenská hadcová step, step, starý ovčí trus, 22.10.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Poronia erici

Poronia erici NPR Mohelenská hadcová step, step, starý ovčí trus, 22.10.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Poronia erici

Poronia erici NPR Mohelenská hadcová step, step, starý ovčí trus, 22.10.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Poronia erici

Poronia erici NPR Mohelenská hadcová step, step, starý ovčí trus, 22.10.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Poronia erici

Poronia erici (spory a vřecka, Melzerovo reagens, 1000x), 22.10.2017, (c) Lucie Zíbarová