Xylaria hypoxylon (Dřevnatka parohatá)

Velmi hojná vřeckovýtrusá houba, jejíž stromata rostou na odumřelém dřevě nejrůznějších listnáčů. Stromata tvarově různorodá, často rozvětvěná a zploštělá, v mládí se špičkami poprášenými konidiemi nepohlavní fáze. Viz např. dřevnatka dlouhonohá (Xylaria longipes), dřevnatka prstovitá (Xylaria digitata), dřevnatka mnohotvárná (Xylaria polymorpha) nebo dřevnatka číškomilná (Xylaria carpophila).

 

Xylaria hypoxylon

Xylaria hypoxylon PR Mokřady dolní Liběchovky, potoční luh, kmínek listnáče (Salix?), 16.11.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Xylaria hypoxylon

Xylaria hypoxylon (mladá stromata) Kyšperk, květnatá bučina, pařez Fagus, 4.10.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Xylaria hypoxylon

Xylaria hypoxylon (spory ve vřeckách, Melzerovo reagens, 1000x), 16.11.2018, (c) Lucie Zíbarová