Eutypella dissepta (Bradavkatka jilmová)

Syn.: Quaternaria dissepta

Nenápadná vřeckovýtrusá houba tvořící stromata na čerstvě odumřelých, trčících větvích jilmů. Přehlížený, avšak patrně nepříliš hojný druh. Význačná mj. velkými hnědými sporami (24-28 x 5,5-6 μm). Viz bradavkatka čtyřčetná (Eutypella quaternata) s kratšími a světlejšími sporami, obvykle na buku.

 

Eutypella dissepta

Eutypella dissepta PR Studený vrch, květnatá bučina, trčící větev Ulmus, 1.6.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Eutypella dissepta

Eutypella dissepta PR Ronov, dubohabřina, větev Ulmus, 17.3.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Eutypella dissepta

Eutypella dissepta PR Studený vrch, suťový les, trčící větev Ulmus, 11.5.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Eutypella dissepta

Eutypella dissepta PR Studený vrch, suťový les, trčící větev Ulmus, 11.5.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Eutypella dissepta

Eutypella dissepta PR Studený vrch, suťový les, trčící větev Ulmus, 11.5.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Eutypella dissepta

Eutypella dissepta (spory a vřecka, Melzerovo reagens, 1000x), 11.5.2019, (c) Lucie Zíbarová