Cryptovalsa mori (Bradavkatka)

Patrně nepříliš vzácný, avšak nenápadný druh vřeckovýtrusé houby rostoucí na mrtvém dřevě listnáčů v chladnější polovině roku. Rod Cryptovalsa je význačný polysporickými vřecky (32 spor u C. mori) a perithecii zanořenými v substrátu. Taxonomicky nedostatečně zpracovaná skupina.

 

Cryptovalsa mori

Cryptovalsa mori CHÚ Sihoť [SK], tvrdý luh, větev Acer campestre, 8.11.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Cryptovalsa mori

Cryptovalsa mori CHÚ Sihoť [SK], tvrdý luh, větev Acer campestre, 8.11.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Cryptovalsa mori

Cryptovalsa mori PP Radotínské skály, ruderalizovaný les (Ulmus, Prunus, Robinia), uřízlá větev Ulmus(?), 18.2.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Cryptovalsa mori

Cryptovalsa mori PP Radotínské skály, ruderalizovaný les (Ulmus, Prunus, Robinia), uřízlá větev Ulmus(?), 18.2.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Cryptovalsa mori micro

Cryptovalsa mori (spory, vřecka, H2O a Melzerovo reagens, 1000x), 18.2.2022, (c) Lucie Zíbarová