Allantoporthe tessella (Čárovka)

Syn.: Diaporthe tessella, Valsa tesella, Engizostoma tessellum, Diaporthe glyptica

Drobná vřeckovýtrusá houba tvořící perithecia pod kůrou vrb. Význačná stromaty obkrouženými nápadnou černou linkou a velmi velkými dvoubuněčnými sporami (ca 45-65 x 8-11 μm). Rozšíření v ČR málo známo, patrně se jedná spíše o vzácnější (horský?) druh. Allantoporthe decedens roste na lísce a má menší spory.

 

Allantoporthe tessella

Allantoporthe tessella Staré Hamry, křoviny při okraji silnice, větev Salix, 20.6.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Allantoporthe tessella

Allantoporthe tessella Staré Hamry, křoviny při okraji silnice, větev Salix, 20.6.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Allantoporthe tessella

Allantoporthe tessella Staré Hamry, křoviny při okraji silnice, větev Salix, 20.6.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Allantoporthe tessella

Allantoporthe tessella Staré Hamry, křoviny při okraji silnice, větev Salix, 20.6.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Allantoporthe tessella

Allantoporthe tessella Staré Hamry, křoviny při okraji silnice, větev Salix, 20.6.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Allantoporthe tessella

Allantoporthe tessella (spory, H2O, 1000x), 20.6.2020, (c) Lucie Zíbarová