Hypocrea leucopus (Kyjovenka bělonohá)

Syn.: Podostroma leucopus, Trichoderma leucopus

Vzácná vřeckovýtrusá houba rostoucí v opadu a mechu pod jehličnany (smrk, modřín), často ve společnosti lopatičky kyjovité (Spathularia flavida). Askospory i konidie hyalinní. Fertilní část zřetelně oddělená, po usušení neměnící výrazně barvu. Patrně nejhojnější kyjovenka v ČR. Podobná kyjovenka bělonohá (Hypocrea alutacea), za kterou byla dlouho zaměňována, tvoří stromata na dřevě listnáčů a má anamorfu se zelenými konidiemi. Hypocrea seppoi roste též v opadu, ale perithecia sbíhají na třeň, stromata se po usušení zbarvují do okrova. Hypocrea nybergiana tvoří až 10 cm vysoká stromata se sytě zbarvenou fertilní částí (červeno- až oranžově hnědou), roste v opadu v severní Evropě.

 

Hypocrea leucopus

Hypocrea leucopus Prunéřov, rekultivovaná výsypka, sub Betula, Larix, soc. Spathularia flavida, 22.6.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Hypocrea leucopus

Hypocrea leucopus Tschierv [CH], horská smrčina, sub Picea, Larix, 8.8.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Hypocrea leucopus

Hypocrea leucopus Tschierv [CH], horská smrčina, sub Picea, Larix, 8.8.2022, (c) Lucie Zíbarová