Diatrypella tocciaeana (Polštářnatka olšová)

Syn.: Diatrype verruciformis var. tocciaeana

Hojná tvrdohouba rostoucí na čerstvě odumřelém dřevě olší, typicky větvích stále v kůře. Vřecka polysporická. Taxonomicky nedořešená skupina, někdy synonymizována s polštářnatkou březovou (Diatrypella favacea) a p. bradavčinatou (Diatrypella verruciformis).

 

Diatrypella tocciaeana

Diatrypella tocciaeana NPP Polabská černava, mokřadní olšina, opadlá větev Alnus, 10.11.2021, (c) Lucie Zíbarová