Epichloë typhina s.l. (Obalka stéblová)

Hojná vřeckovýtrusá houba tvořící stromata na živých stéblech trav. Biotrofní parazit / symbiont, většinu životního cyklu stráví jako endofyt bez negativních příznaků infekce, někdy naopak může být svému hostiteli prospěšný (odolnost proti herbivorům a jiným patogenům). Složitý komplex většího počtu druhů specificky vázaných na jednotlivé druhy/rody travin. Kromě horizontálního přenosu se u některých druhů přenáší houba i vertikálně do dalších generací infikovanými semeny.

 

Epichloe typhina

Epichloë typhina NPP Polabská černava, vlhká louka, stébla Poa, 30.5.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Epichloe typhina

Epichloë typhina NPP Polabská černava, vlhká louka, stébla Poa, 30.5.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Epichloe typhina

Epichloë typhina NPP Polabská černava, vlhká louka, stébla Poa, 30.5.2021, (c) Lucie Zíbarová