Hypocrea decipiens (Masenka)

Syn.: Trichoderma decipiens

Rozlitá bledá masenka rostoucí na dřevu listnáčů, pravděpodobně však parazituje jako ostatní zástupci rodu na jiných houbách. Význačná drobnými bezbarvými výtrusy i bezbarvými konidiemi. Taxonomicky obtížná skupina, podobné znaky v pohlavní fázi má například středomořská Trichoderma ceciliae.

 

Hypocrea decipiens

Hypocrea cf. decipiens NPR Karlštejn, dubohabřina, větev Quercus, 8.7.2022, (c) Lucie Zíbarová