Tremella mycetophiloides (Rosolovka cizopasná)

Syn.: Tremella mycophaga?, Phaeotremella mycetophiloides

Drobná rosolovka parazitující na plodnicích škrobnatce jedlového (Aleurodiscus amorphus). Od rosolovky parazitické (Tremella simplex) rostoucí na stejném substrátu se odlišuje mikroskopicky (tetrasporické bazidie a přezky na hyfách).

 

Tremella mycetophiloides

Tremella mycetophiloides EVL Údolí Lužnice a Vlásenického potoka, dubohabřina, větev Abies, plodnice Aleurodiscus amorphus, 15.5.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Tremella mycetophiloides

Tremella mycetophiloides PR Maštale, kulturní smrčina s vtroušenou jedlí, hromada větví jehličnanů, větev Abies, plodnice Aleurodiscus amorphus, 15.4.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Tremella mycetophiloides

Tremella mycetophiloides PR U Nového hradu, dubohabřina, větev Abies, plodnice Aleurodiscus amorphus, 13.5.2016, (c) Lucie Zíbarová