Mycostilla vermiformis (Štětinovka červovitá)

Syn: Stypella vermiformis, Heterochaetella crystallina

Vzácnější či přehlížený heterobasidiomycet rostoucí v chladnější polovině roku na vlhkém silně rozloženém dřevě jehličnanů. Význačná plodnicemi v formě osténků na tenkém společném subikulu, které poté splývají v síťnatou složenou plodnici a tenkostěnnnými cystidami. Nedávno bylo popsáno několik podobných druhů druhů (např. Stypellopsis farlowii, Stypellopsis hyperborea), Mycostilla versiformis má z těchto nejmenší bazidie i spory a cystidy (vždy?) bez nahnědlého odstínu.

 

Stypella vermiformis

Mycostilla vermiformis PP U Kunštátské kaple, rozpadlá horská smrčina, kmínek Picea, 15.9.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Stypella vermiformis

Mycostilla vermiformis PP U Kunštátské kaple, rozpadlá horská smrčina, kmínek Picea, 15.9.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Stypella vermiformis

Mycostilla vermiformis NP České Švýcarsko, Havraní skála, porost náletových dřevin na starém spáleništi, padlý kmen jehličnanu, 1.11.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Stypella vermiformis

Mycostilla vermiformis s.l. NP Krkonoše, Krakonošova snídaně, horská smrčina, kmen Picea, 24.9.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Stypella vermiformis

Mycostilla vermiformis s.l. NP Krkonoše, Krakonošova snídaně, horská smrčina, kmen Picea, 2.9.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Stypella vermiformis

Mycostilla vermiformis s.l. EVL Údolí Lužnice a Vlásenického potoka, kulturní smíšený les, fragment kmene Picea, 26.9.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Stypella vermiformis

Mycostilla vermiformis s.l. NP Krkonoše, Krakonošova snídaně, horská smrčina, kmen Picea, 22.9.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Stypella vermiformis

Mycostilla vermiformis s.l. NP Krkonoše, Svorová hora, horská smrčina, fragment kmene Picea, 3.9.2017, (c) Lucie Zíbarová