Tremella exigua (Rosolovka)

Drobná rosolovitá houba rostoucí na starých pyrenomycetech (Cucurbitaria, Diaporthe, např. Cucurbitaria spartii či Cucurbitaria berberidis), patrně hlavně na bobovitých rostlinách (Cytisus, Ulex) a dříšťálu (Berberis). Taxonomicky komplikovaná skupina, tento druh by měl být význačný kromě ekologie i olivověhnědými, ve stáří až černými plodnicemi a zvláštními stopkatými bazidiemi se šikmými septy. Taxonomicky komplikovaná skupina. Olivové tóny má mít i Tremella virescens, která má mít bazidie přisedlé a podélnými septy, jak je u rodu Tremella běžné. Viz též Pseudotremella moriformis bez olivových tónů. Celá skupina by však vyžadovala důkladnější taxonomickou revizi.

 

Tremella exigua

Tremella exigua Jestřebí, porost janovce metlatého podél železniční trati, větvičky Cytisus scoparius, soc. Cucurbitaria spartii, 1.4.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Tremella exigua

Tremella exigua Jestřebí, porost janovce metlatého podél železniční trati, větvičky Cytisus scoparius, soc. Cucurbitaria spartii, 1.4.2019, (c) Lucie Zíbarová