Stypellopsis hyperborea (Štětinovka severská)

Drobný heterobasidiomycet rostoucí na silně rozloženém dřevě jehličnanů. A popsaný jako druh boreálních lesů severní Evropy, ve střední Evropě není patrně úplně vzácný, nemalá část sběrů určovaných jako štětinovka červovitá (Mycostilla vermiformis) patří tomuto druhu. Od š. červovité se odlišuje o něco málo většími výtrusy a nahnědlými cystidami.

 

Stypellopsis hyperborea

Stypellopsis hyperborea NPR Boubínský prales, jedlobučina, padlý kmen Picea, 23.9.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Stypellopsis hyperborea

Stypellopsis hyperborea NPR Velký niva, podmáčená smrčina, padlý kmínek Picea, 25.10.2022, (c) Lucie Zíbarová