Dacrymyces minor (Kropilka menší)

Hojný druh kropilky rostoucí po celý rok za vlhkého počasí na dřevě listnáčů, nejčastěji buku, vzácně i jehličnanů. Význačná drobnými pustulátními plodnicemi a mikroznaky. Hyfy bez přezek, spory se třemi přehrádkami, tenkostěnné. Viz kropilka rosolovitá (Dacrymyces stillatus) se silnostěnnými sporami. Taxonomicky nedořešná skupina.

 

Dacrymyces minor

Dacrymyces minor NPR Kněžičky, teplomilná doubrava, větev Cornus sanguinea, 28.5.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Dacrymyces minor

Dacrymyces minor NPR Kněžičky, teplomilná doubrava, větev Cornus sanguinea, 28.5.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Dacrymyces minor

Dacrymyces minor Hlinná, hromada větví u cesty, větev Populus tremula, 23.3.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Dacrymyces minor

Dacrymyces minor Stará obora u Hluboké nad Vltavou, květnatá bučina, kmen Fagus, 29.5.2007, (c) Lucie Zíbarová

 

Dacrymyces minor

Dacrymyces minor NPP Jestřebské slatiny, mladá podmáčená smrčina, větev Frangula, 3.4.2018, (c) Lucie Zíbarová