Exidia recisa (Černorosol terčovitý)

Roztroušeně až hojně se vyskytující druh černorosolu rostoucí po celý rok na dřevě listnáčů, nejčastěji na vrbových a topolových větvích. Druh nápadný hnědorezavými terčovitými plodnicemi, které za sucha zasychají v nenápadnou hnědočernou krustu. Terčovité plodnice má též černorosol uťatý (Exidia truncata), který však bývá celý černý a je vázaný na dřevu dubů.

 

Exidia recisa

Exidia recisa NPR Řežabinec a Režabinecké tůně, větev Salix, 8.11.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Exidia recisa

Exidia recisa NPR Šúr, porost křovitých vrb, trčící větev Salix, 6.11.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Exidia recisa

Exidia recisa Jakule - Jiříkovo údolí, porost křovitých vrb, větev Salix cinerea, 26.4.2007, (c) Lucie Zíbarová